Wystawa Archiwum IPN na 135. rocznicę powstania TG „Sokół” w Stanach Zjednoczonych!

W piątek, 16 września serdecznie zapraszamy do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce do zapoznania się z przygotowaną przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wystawą zatytułowaną Wystawa „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce / „Strengthen Your Arm – Serve Your Homeland”. 135th Anniversary of the Polish Falcons in America.

Przez szereg lat związki Sokolstwa Polskiego w Ameryce z Ojczyzną przejawiały się na wielu płaszczyznach, a co najważniejsze członkowie sokolego ruchu za oceanem nie zapomnieli o rodakach w potrzebie, a tych potrzeb XX wiek dostarczył wiele.

Dwie wielkie wojny, które przyniosły ze sobą ogrom zniszczeń i pochłonęły miliony ofiar pokazały w tym ogromie zła, jak wielka może być solidarność pomiędzy sokołami ze Stanów Zjednoczonych a Polską. Do kraju płynęła różnoraka pomoc: finansowa, rzeczowa, wojskowa. Nadszedł czas, by Ojczyzna mogła choć w małym stopniu odwdzięczyć się i w profesjonalny sposób zabezpieczyć dziedzictwo Sokolstwa Polskiego w Ameryce, by przetrwało i służyło następnym pokoleniom. Z tej przyczyny doszło do podpisania umowy w 2019 roku pomiędzy IPN a Polish Falcons of America, na mocy której całe archiwum tej polonijnej organizacji znalazło się w Polsce.

Ekspozycja, która mogła powstać dzięki hojnemu darowi z USA, prezentuje unikatowy zbiór niemal czterystu artefaktów: począwszy od dokumentów i fotografii poprzez plakaty, medale i odznaczenia, sztandary, mundury oraz muzealia. Na kanwie tych najcenniejszych obiektów poprowadzono narrację ukazującą losy i pola aktywności Sokolstwa Polskiego w Ameryce na przestrzeni lat.

Obok wystawy głównej, na tydzień przed wernisażem w Muzeum w Warce, w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, reprezentacyjnym fragmencie Traktu Królewskiego, zostanie zaprezentowana wystawa planszowa, aby możliwie jak najwięcej osób miało szansę zapoznać się z historią sokolstwa w Stanach Zjednoczonych.

Wystawa została przygotowana przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Kuratorami wystawy są Grzegorz Trzyna i Marzena Kruk.

Marzena Kruk