Nagroda Srebrnego Sokoła

Dla uhonorowania działalności i aktywności druhów, gniazd sokolich oraz osób wspierających „Sokoła” w Polsce i za granicą ustanowiono została Nagroda Srebrnego Sokoła. Celem nagrody jest promocja naszych najaktywniejszych druhów w Polsce i poza granicami kraju. Laureat Nagrody otrzymuje srebrną statuetkę przedstawiającą sokoła trzymającego ciężarki w locie oraz srebrną monetę okolicznościową. Nagrody są wręczane w trakcie corocznych obchodów 100-lecia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Regulamin Nagrody Srebrnego Sokoła

 1. Nagroda Srebrnego Sokoła to wyróżnienie ustanowione przez Radę Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.
 2. Celem nagrody jest promocja działalności oraz aktywności druhów i gniazd sokolich oraz osób wspierających działalność „Sokoła” w Polsce i za granicą.
 3. Nagroda przyznawana jest przez Przewodnictwo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Od decyzji Przewodnictwa nie ma odwołania.
 4. Nagrodę stanowi srebrna statuetka sokoła (wzór w zał. 1) oraz srebrna moneta okolicznościowa wybita przez Narodowy Bank Polski.
 5. Laureaci zostają wpisani do Srebrnej Księgi Sokoła Polskiego.
 6. Nagroda jest przyznawana za działalność w roku poprzednim.
 7. Nagroda przyznawana jest raz do roku, w rocznicę powstania ZTG „Sokół” w Polsce lub w innym terminie wskazanym przez prezesa ZTG „Sokół” w Polsce.
 8. Kandydatów do nagrody wskazywać mogą prezesi gniazd sokolich oraz członkowie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce, jednak nie później niż do końca stycznia*.
 9. Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę kandydata/gniazda/instytucji oraz krótkie uzasadnienie.
 10. Nagroda przyznawana jest w 4 kategoriach dla:
  a) Najaktywniejszego druha,
  b) Najaktywniejszego gniazda
  c) Najciekawszego wydarzenia
  d) Osoby lub instytucji zasłużonej dla „Sokoła” (nie będącej członkiem stowarzyszenia)
 11. Nagroda może być przyznana osobie, gniazdu lub instytucji tylko raz na 3 lata.
 12. Laureat nagrody zobowiązany jest odebrać ją osobiście, w przeciwnym razie Przewodnictwo ma prawo podjąć decyzję o przekazaniu nagrody komu innemu.