Nagroda Srebrnego Sokoła

Dla uhonorowania działalności i aktywności druhów, gniazd sokolich oraz osób wspierających „Sokoła” w Polsce i za granicą ustanowiona została Nagroda Srebrnego Sokoła. Celem nagrody jest uhonorowanie najaktywniejszych druhów i osób w Polsce i za granicą. Laureat Nagrody otrzymuje srebrną statuetkę przedstawiającą sokoła trzymającego ciężarki w locie oraz srebrną monetę okolicznościową. Nagrody są wręczane w trakcie corocznych obchodów powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Regulamin Nagrody Srebrnego Sokoła

§ 1

Nagroda Srebrnego Sokoła to wyróżnienie ustanowione przez Radę Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

§ 2

Celem nagrody jest promocja działalności oraz aktywności druhów i gniazd sokolich oraz osób wspierających działalność „Sokoła” w Polsce i za granicą.

§ 3

Nagroda przyznawana jest przez Przewodnictwo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Od decyzji Przewodnictwa nie ma odwołania.

§ 4

Nagrodę stanowi srebrna statuetka sokoła oraz srebrna moneta okolicznościowa wybita przez Narodowy Bank Polski.

§ 5

Laureaci zostają wpisani do Srebrnej Księgi Sokoła Polskiego.

§ 6

Nagroda jest przyznawana za działalność za okres miniony.

§ 7

Nagroda przyznawana jest raz na trzy lata, w trakcie zjazdu Rady ZTG „Sokół” w Polsce lub w innym terminie wskazanym przez prezesa ZTG „Sokół” w Polsce.

§ 8

Kandydatów do nagrody wskazywać mogą prezesi gniazd sokolich oraz członkowie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce.
§ 9

Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę kandydata/gniazda/instytucji oraz uzasadnienie.

§ 10

Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach dla:
a) Najaktywniejszego druha,
b) Najaktywniejszego gniazda
c) Osoby lub instytucji zasłużonej dla „Sokoła”

§ 11

Nagroda może być przyznana osobie, gniazdu lub instytucji tylko raz na 6 lat.