Gimnastyka

Gimnastyka w ZTG „Sokół” w Polsce

Instruktor: dh Grzegorz Bielec
tel. 696999000
e-mail: bielec71@gmail.com

Szkolenia

Zajęcia gimnastyczne dla gniazd prowadzi dr Grzegorz Bielec – I wiceprezes ZTG „Sokół” w Polsce, wybitny sportowiec, reprezentant kraju, m.in. Mistrz Europy (Wrocław 1987), Wicemistrz Świata i Europy (Antwerpia 1988), II miejsce w Pucharze Świata (Baton Rouge 1987), III miejsce w Mistrzostwach Europy (Augsburg 1991), Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski (1985 -1991) w akrobatyce sportowej. Jest jednym z pięciu trenerów akrobatyki sportowej klasy Mistrzowskiej w kraju. Ponadto jest trenerem fitness i instruktorem gimnastyki sportowej.

Dla gniazd

W zajęciach organizowanych przez druha Grzegorza Bielca może wziąć udział każde gniazdo. Aby wziąć w nich udział należy skierować odpowiedni wniosek do zarządu ZTG „Sokół” w Polsce lub bezpośrednio do druha Grzegorza Bielca. W wielu wypadkach będzie można skorzystać z oferty nieodpłatnie, jedyne koszty dla gniazda to koszty przejazdu i zakwaterowania trenerów. Poszczególne szkolenia i ich wymogi techniczne wyglądają w sposób następujący:

W ramach oferowanych zajęć organizowane są: szkolenia, prelekcje, kursokonferencje dla trenerów, instruktorów gimnastyki, akrobatyki sportowej, fitnessu gimnastycznego, nauczycieli WF oraz innych dyscyplin sportu i form artystycznych wykorzystujących ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne (sztuki cyrkowe, parkur, break dance, kaskaderstwo, freestyle – sporty zimowe i wiele innych). Dysponując profesjonalną i utytułowaną kadrą trenerską, sportową i artystyczną możemy zrealizować zajęcia praktyczne, warsztaty, obozy, kursy trenerskie, a także pokazy akrobatyczne. Służymy także pomocą w kwestii zawiązania sekcji akrobatyki, gimnastyki, a także fitness.

Prelekcje

Prelekcje w wykonaniu członków zarządu gniazda „Sokoła” działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim (prof. Stanisław Zaborniak, dr Agnieszka Mirkiewicz, dr Jacek Kulpiński, prof Andrzej Nowakowski, dr Lesław Lassota oraz dr Grzegorz Bielec). Osoby te od lat pasjonują się tematyką gimnastyki i sportu w „Sokole”, co potwierdzają ich tytuły, stopnie naukowe, liczne publikacje oraz udziały w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Obozy

Zarówno w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych organizujemy zgrupowania sportowe. Ten rodzaj zajęć skierowany jest do osób chcących poprawić swoją kondycję, sprawność fizyczną lub nauczyć się kilku elementów akrobatycznych w trakcie takiego obozu. Do dyspozycji gniazd pozostają najlepsi trenerzy ZTG „Sokół” w Polsce.

Pokazy

Dr Grzegorz Bielec jest jedynym w Polsce trener akrobatyki, którego podopieczni – akrobaci czterokrotnie byli półfinalistami, trzykrotnie finalistami oraz zwycięzcami programu telewizyjnego „Mam Talent”. W 2010 roku założył grupę Elite Talent Club® – najbardziej elitarny team akrobatyczny w kraju.

Instruktor Związku

Grzegorz Bielec od roku 2006 jest wykładowcą na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, o dorobku naukowym ponad 80 publikacji oraz 3 monografii z zakresu metodyki, teorii WF, turystyki i rekreacji oraz historii kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Za swoja pracę naukową i osiągnięcia sportowe został uhonorowany „Laurem Dziekana Wydziału WF-Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Jest także nauczycielem dyplomowanym, mgr WF o dużych osiągnięciach, zarówno dydaktycznych, jak i zawodowych (jego uczniowie od 10 lat, tj. od wznowienia rozgrywania Mistrzostw Podkarpacia w gimnastyce, są nieprzerwanie Drużynowymi Mistrzami w rankingu SZS w tejże rywalizacji). Za działalność dydaktyczną przyznano mu m.in. trzykrotnie Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013). Jest także autorem nowych elementów akrobatycznych zgłoszonych do FIG – Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (2007).

W roku 2000 był pierwszym inicjatorem reaktywowania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie. Od 17 lat nieprzerwanie społecznie pełni funkcję prezesa tegoż gniazda. W ramach działalności Towarzystwa zorganizował 12-krotnie „Dzień Sokoła” (2001-2012) – turniej gimnastyczny o zasięgu ogólnopolskim oraz 10-krotnie Mistrzostw Podkarpacia w Gimnastyce (2008-2017). Ponadto współuczestniczył w organizacji Mistrzostw Europy (2010) oraz Pucharu Świata (2016) i Mistrzostw Europy (2017) w akrobatyce sportowej w Rzeszowie. Organizował uczestnictwo sokołów rzeszowskich w licznych krajowych zlotach sokolich oraz uroczystościach jubileuszowych zaprzyjaźnionych gniazd (np. Rymanów, Zakopane, Kraków, Łańcut). Organizował też uroczystości jubileuszowe rzeszowskiego TG „Sokół” (2001, 2006, 2011, 2016). Jest również inicjatorem reaktywowania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie, gdzie aktualnie trenuje ponad 100 zawodników. Jako trener – wolontariusz od 2000 r. wyszkolił ponad 80 medalistów: Olimpiad Młodzieży, Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów, Pucharów Polski w oraz Mistrzostw Świata i Europy Juniorów w akrobatyce sportowej oraz fitness.

W 2017 r. za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży oraz za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.