"Sokół"

"Sokół"

Pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” powstało 7 lutego 1867 r. we Lwowie, kilka lat po upadku powstania styczniowego. Nowe stowarzyszenie utworzyli młodzi studenci lwowscy, którzy do współpracy zaangażowali wielu znanych, wpływowych i szanowanych obywateli Lwowa. Wśród pierwszych działaczy nie zabrakło byłych powstańców styczniowych, którzy aktywnie włączali się w budowę gniazd.

„Sokół”, jako pierwsza polska organizacja sportowo-patriotyczna, pod oficjalnym szyldem gimnastyki prowadził wielokierunkową działalność narodową i niepodległościową. Polem działalności „Sokoła” stała się praca organiczna, skierowana do całego społeczeństwa polskiego. Godłem nowego stowarzyszenia był i pozostaje nim do dziś sokół w locie trzymający ciężarki. Wsparcia rodzącemu się Towarzystwu udzielali Czesi, skąd idea ta dotarła na ziemie polskie.

Poza działalnością sportową „Sokół” wykształcił wielu wybitnych żołnierzy, polityków i szerokie elity życia polskiego. W szeregach sokolich znalazły się takie osobistości jak: gen. Józef Haller, Roman Dmowski i Jan Paweł II. W polskich gniazdach, w kraju i za granicą, działały tysiące druhów, z których część miała istotny wpływ na polskie życie narodowe.

Ze swoja spuścizną w postaci uczestnictwa w formowaniu Błękitnej Armii, zorganizowania Harcerstwa Polskiego, powszechnego udziału członków „Sokoła” w powstaniu wielkopolskim oraz powstaniach śląskich oraz zapoczątkowaniem wielu dyscyplin polskiego sportu, a przede wszystkim wychowaniem całych zastępów działaczy polskich, TG „Sokół” pozostaje jedną z najbardziej zasłużonych dla Polski organizacji.

W 1947 r. "Sokół" został bezprawnie zdelegalizowany przez władze komunistyczne, jednak organizacja sokola przetrwała na emigracji (Francja, USA, Wielka Brytania i Kanada). W Polsce pierwsze gniazda odrodziły się w 1989 r. Obecnie organizacja zrzesza około 60 gniazd w Polsce oraz na Ukrainie, Litwie i w Kanadzie. Tak jak dawniej propaguje sport, codzienną pracę dla Polski i gorący patriotyzm. Współcześnie coraz większą popularność zdobywają reaktywowane Polowe Drużyny Sokoła, których członkowie 100 lat temu odegrali wybitną rolę w zmaganiach o niepodległość Polski

Do tej dumnej historii starają się nawiązywać współcześni działacze „Sokoła”.

Wstąp w nasze szeregi

Aktualności