Sokół

Sokół

Idea sokolska narodziła się w 1862 r. w Czechach jako słowiańska reakcja na niemieckie dążenia dominacji w Europie środkowej. Sokół stał się nowoczesną recepcją antycznych ideałów kształcenia ciała i duszy, skąd sokola dewiza W zdrowym ciele zdrowy duch.

Na ziemiach polskich idea sokola znalazła bardzo szybko żyzny grunt i już w 1867 r. powstało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" we Lwowie - tzw. Sokół Macierz. W późniejszych czasach Sokół stał się jednym z głównych filarów walki narodowo-wyzwoleńczej i pracy organicznej. Poza działalnością sportową wykształcił wybitnych żołnierzy, polityków i szerokie elity życia polskiego pod zaborami. Zainicjował również powstanie innych organizacji, od ochotniczych straży pożarnych, przez stowarzyszenie abstynenckie Eleusis, organizację powstańczą Zarzewie, a nawet Harcerstwo.

W szeregach sokolich znalazły się takie osobistości, jak: gen. Józef Haller, Roman Dmowski czy Jan Paweł II. Poza nimi w polskich gniazdach w kraju i za granicą działały setki tysięcy druhów, z których lwia część miała istotny wpływ na nasze życie narodowe.

Wstąp w nasze szeregi

Aktualności