Zmiana w Komendzie Głównej PDS!

Decyzją Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce druh Adam Burdzy będzie pełnił obowiązki Komendanta Głównego PDS w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich przez najbliższy rok. Mianowanie nastąpiło po złożeniu rezygnacji przez druha Mateusza Derylaka.

Adam Burdzy rozpoczął swoją przygodę z mundurem 2 sierpnia 2016 w Polowej Drużynie Sokoła w Stalowej Woli, gdzie przeszedł szkolenie indywidualne z wyróżnieniem. Prócz wysokiej frekwencji w działaniach w terenie, aktywnie angażował się w inicjatywy stalowowolskiego „Sokoła”, m.in. takich jak zbiórki żywności dla weteranów na kresach i stalowowolski „Bieg tropem wilczym”. Był także współorganizatorem i zabezpieczał logistycznie ćwiczenia „OBROŃCA17” i „OBROŃCA18”.

druh Adam Burdzy, nowy dowódca w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich

19 kwietnia 2020 roku został awansowany na stopień zastępowego PDS oraz przeniesiony do Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokoła. Druh Adam pełnił obowiązki kancelisty, doradcy do spraw promocji PDS oraz logistyka.

W związku ze wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych rozkazem KG PDS 3/2022 został awansowany na stopień drużynowego oraz na pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego. Po dymisji druha druż. Mateusza Derylaka decyzją Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce objął dowództwo nad Komendą Główną PDS.