Komenda Główna rozpoczyna szkolenia i zbiórkę wyposażenia!

Sytuacja panująca na Ukrainie dobitnie pokazuje, jak ważne jest przeszkolenie wojskowe obywateli. W związku z powyższym Polowe Drużyny Sokoła przygotowują szkolenia, m.in. z podstawowej obsługi broni i ratownictwa medycznego. Pierwsze szkolenie zorganizowane zostało w Lesznie 3 marca br. i cieszyło się sporem zainteresowaniem mieszkańców miasta i powiatu leszczyńskiego (chęć udziału w szkoleniach zgłosiło ok. 250 osób). By móc przeprowadzić skuteczne szkolenie, potrzebny jest nam jednak sprzęt. Do tej pory nie mogliśmy liczyć na wsparcie zewnętrzne i wszystkie ćwiczenia odbywały się za nasze własne środki. W związku z tym zwracamy się do Was, naszych Sympatyków i Członków, z apelem o przekazywanie niezbędnego wyposażenia, które pozwoli nam dalej działać. Szkolenia prowadzone będą dla wszystkich nieodpłatnie!

Komenda Główna Polowych Drużyn Sokoła apeluje o wszelkie wsparcie, w celu pozyskania środków dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia szkoleń o charakterze proobronnym, a także realizacji takich zagadnień jak podstawy pierwszej pomocy, kursów dotyczących działań mających na celu ochronę ludności, współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

Potrzebne są:
– manekiny szkoleniowe tzw. „fantomy”, rekonstruujące osoby w różnym wieku, z realistycznym odwzorowaniem anatomii i fizjonomii człowieka oraz widocznymi i wyczuwalnymi anatomicznie punktami orientacyjnymi;

– szkoleniowe zestawy ratownictwa medycznego tzw. PSP R1- sprzęt dla straży zarówno państwowej, jak i ochotniczej. Z jego pomocą możliwe jest udzielenie pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia;

– zestaw do pozoracji ran w celu wizualizacji obrażeń, jakie mogą wystąpić na ciele osoby poszkodowanej. Jest to zestaw, który sprawdza się doskonale w codziennej pracy szkoleniowców z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki pakietowi nauczymy się rozpoznać i udzielić pierwszej pomocy w przypadku konkretnych uszczerbków na ciele pacjenta. Taki zestaw pozwala na praktyczne ćwiczenia z zakresu rozpoznawania i opatrywania rodzajów ran, zachowania środków bezpieczeństwa przy pacjencie krwawiącym oraz zabezpieczania i stabilizacji złamań;

– przyrządy dozymetryczne – urządzenia służące do wykrywania obecności promieniowania jonizującego (np. skażeń promieniotwórczych) i określenia jego natężenia lub dawki;

– zestaw różnych masek przeciwgazowych filtracyjnych jako indywidualne urządzenie służące do ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry twarzy przed działaniem bojowych środków trujących i pyłów;

– broń palna długa i krótka pozbawiona cech użytkowych do celów dydaktycznych;

– amunicja do broni palnej do strzelań taktycznych dla druhów PDS;

Marcowe szkolenie w Lesznie cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta (źródło: profil FB TG „Sokół” w Lesznie)

– namioty, łóżka polowe, termosy.

Można także przekazać wsparcie finansowe na zakup wyżej wymienionych rzeczy przekazując darowiznę w dowolnej wysokości. Pracujmy razem nad wzmocnieniem obronności naszego kraju.

Komendant Główny Polowych Drużyn Sokoła
Mateusz Derylak


Wyposażenie prosimy przekazywać na adres:
Halina Cichocka-Nowak
ul. Nowy Rynek 12/4
64-100 Leszno
tel. 880 085 142

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
ul. W. Broniewskiego 11/46
01-780 Warszawa
nr konta bankowego: BNP Paribas 75 1600 1462 1872 1329 7000 0001