Dzień Pamięci Sokoła w Czechach

Dzień Pamięci Sokoła został ustanowiony przez czeski parlament. W tym roku po raz pierwszy odbędą się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 8 października 1941 r. Tego dnia na polecenie Reinharda Heydricha uwięzionych zostało ponad 900 członków „Sokola” z Czech, którzy następnie znaleźli się w obozach koncentracyjnych. O jednej z tych grup w swoim raporcie wspominał sam Witold Pilecki, ochotnik do Auschwitz.

Czeska organizacja sokola należy do największych na świecie

Warto pamiętać także o tym, że represje niemieckie w nie mniejszym stopniu dotknęły działaczy „Sokoła” w Polsce, którzy już na początku wojny padli ofiarą masowych egzekucji na terenie Wielkopolski i Pomorza.

W Czechach jak i Polsce masowe aresztowania miały sparaliżować opór społeczeństwa, którego liderami było wielu sokołów (w Czechach także dziś „Sokół” jest jedną z największych organizacji pozarządowych). Uroczystości z tym związane odbędą się w Brnie i powiecie południowomorawskim w dniach 7-9 października 2019 r. Na zaproszenie Michala Doležela, przewodniczącego Komisji Edukacji, Szkoleń i Zatrudnienia i zastępcy prezesa TG „Sokół” Brno I, w uroczystościach wezmą delegacje „Sokoła” z Czech oraz z zagranicy. W trakcie obchodów przewidziano zwiedzanie miasta i uroczystą kolację połączoną z wręczeniem nagród członkom „Sokoła”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Brno-Michal-Dolezel.jpg
W trakcie obchodów przewidziano zwiedzanie Brna
Foto. Michal Doležel

Program obchodów 7- 9 października 2019

7.10.
Przyjazd do Brna

8.10.
10.00 Powitanie przedstawicieli „Sokoła”
10.30 Spotkanie w ambasadzie
12.00 Wspólny obiad w regionalnym biurze regionu południowomorawskiego
14.00 Uroczystości upamiętniające aresztowanych w więzieniu Cejl
15.30 Uroczystości pod pomnikiem „Stolpersteine“
16.00 Zwiedzanie Villa Tugendhat / Villas Stiassni
18.00 Wycieczka po Brnie
19.00 Kolacja

9.10.
10.00 Zwiedzanie stadionu „Sokoła”
12.00 Odjazd

Dodatkowe informacje (w języku czeskim lub angielskim) dotyczące zakwaterowania można uzyskać pod adresem: poppeova.lucie@jmk.cz.