1% podatku dla „Sokoła”

Od ubiegłego roku każdy z nas może przekazać 1% podatków na rzecz ZTG „Sokół” w Polsce. Do czego zachęcamy przede wszystkim liderów i gorących sympatyków ruchu sokolego. Swój apel kierujemy przede wszystkich do tych osób, które uważają się za patriotów, ale obecnie nie posiadają odpowiedniej ilości czasu na to, aby zaangażować się w działalność naszego stowarzyszenia osobiście.

Aby wesprzeć „Sokoła” 1% swojego podatku należy wybrać/wpisać numer KRS TG „Sokół” Gniazdo Zakopane 0000043433 i w rubryce cel szczegółowy dopisać ZTG. Wszystkie wpłaty z dopiskiem zostaną zaksięgowane jako wpłaty celowe z przeznaczeniem na wsparcie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Podatek w ten sposób raz przekazany zostanie zapisany i w latach następnych automatycznie przekazywany. Biorąc pod uwagę łatwość przekazywania środków tym bardziej zachęcam do przekazania 1% swoich podatków.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na szkolenie młodzieży w ramach Polowych Drużyn Sokoła oraz sfinansowanie zakupu Zaszczytnych Odznak Sokoła, które wręczane są najbardziej zasłużonym dla naszego ruchu członkom.