Pismo druha Damiana Małeckiego – prezesa ZTG „Sokół” w Polsce

Druh Damian Małecki, prezes ZTG „Sokół” w Polsce, w związku z upływem kadencji władz Związku wystosował pismo do członków gniazd sokolich z całego kraju, w którym podziękował za współpracę i zaprosił do udziału w najbliższym zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Polsce, który odbędzie się 11 września br. w Warszawie. Treść pisma zamieszczamy poniżej.