Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa zorganizowana 25 maja 2012 r. przez koło naukowe historyków studentów UJ w Krakowie

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
„NA DRODZE DO WIELKIEJ POLSKI”

Damian Małecki
Organizator: Koło naukowe historyków studentów UJ w Krakowie.
Kraków, 25 maja 2012.
Zdjęcia: Stanisław Papież i Krzysztof Monticelli
Montaż: Robert