Aktualności

z życia Sokołów

„Pamiętnik Sokolstwa Polskiego. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół’ w Polsce i na świecie w latach 1989-2021” już dostępny!

„Pamiętnik Sokolstwa Polskiego. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół’ w Polsce i na świecie w latach 1989-2021” już dostępny!

Pamiętnik Sokolstwa Polskiego, który oddajemy w ręce Czytelnika, jest świadectwem naszej ponad 30-letniej pracy oraz najlepszym dowodem na to, że nasza organizacja nie tylko żyje, ale dzięki zaangażowaniu i poświęceniu swoich członków szeroko dzisiaj rozwija skrzydła. W publikacji znalazły się artykuły o 51 gniazdach „Sokoła” oraz ich oddziałach w Polsce, Kanadzie, na Litwie i w Austrii. Pamiętnik przedstawia całokształt działalności gniazd sokolich, od ich powstania i odrodzenia po 1989 roku, aż do czasów nam współczesnych.

Czytaj więcej O tej wersji„Pamiętnik Sokolstwa Polskiego. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół’ w Polsce i na świecie w latach 1989-2021” już dostępny!