Wiek od wybuchu Pierwszej Wojny Światowej

Związek Towarzystw Gimanstycznych „Sokół” w Polsce weźmie udział w centralnych obchodach setnej rocznicy wybuchu Pierwszej Wojny Światowej. W dniach 3-6 sierpnia 2014 w Krakowie obecny będzię Prezes Związku Antoni Belina-Brzozowski, członkowie Przewodnictwa Związkuoraz towarzysząca delegacji drużyna przyboczna PDS. Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2014 roku podjął decyzję o symbolicznym udziale w obchodach. Obecność sokołów ma zaakcentować fundamentalny wkład Sokolstwa w dzieło odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie. Z drugiej strony członkowie Zarządu podkreślili, że sama wojna była koszmarem, który mimo, że dał Rzeczypospolitej samodzielny byt, spowodował załamanie cywilizacji, którego skutkiem była utrata niepodległości w roku 1939. Wojna tocząca się na froncie wschodnim głównie na ziemiach polskich doprowadziła do gigantycznego wyniszczenia Kraju, a w jej rezultacie narodził się narodowy-socjalizm (nazizm) i międzynarodowy socjalizm (bolszewizm), oba fundamentalnie sprzeczne z duchem narodów Europy przed rokiem 1914. Francja straciła najwybitniejszych, najdzielniejszych, najofiarniejszych swoich obywateli tracąc wraz z potęgą militarną pozycję krzewiciela kultury klasycznej na rzecz propagatorów kupieckiej mentalności anglo-amerykańskiej.  Czcząc dzielność, pamiętając o ofiarach, radując się z niepodległości Polski, nie tracimy z oczu grozy i cywilizacyjnego bezsensu tej wojny.