Światowy Zjazd Sokolstwa w Wiedniu

Dh Damian Małecki i dh Zbigniew Okorski reprezentowali Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na Światowym Zjeździe Sokolstwa w Pradze, który miał miejsce w dniach 20-22 października 2017 r.

Do Federacji należą organizacje związkowe z 13 państw. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele związków sokolich z Czech, Austrii, Słowacji, Słowenii, Niemiec, Serbii, USA, Szwajcarii i Polski. Obrady poprzedziły uroczystości związane z obchodami 150. rocznicy powstania czeskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wiedniu. Okolicznościowe przyjęcie odbyło się w przeddzień obrad w Ratuszu wiedeńskim.

Prezesem Światowej Federacji Sokoła jest Hana Moučkova, prezes czeskiego związku (Česká Obec Sokolská). Sprawozdanie z działalności Federacji wygłosił m.in. sekretarz Światowego Związku druh Vladimir Dostal. Wśród wielu wydarzeń sokolich, o których była mowa,  znalazł się punkt dotyczący obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego jakie odbyły się w Senacie RP 20 kwietnia 2017 r. W programie obrad znalazł się także punkt dotyczący prezentacji działalności wszystkich organizacji związkowych. Działalność ZTG „Sokół” w Polsce przedstawił prezes Damian Małecki.

Poinformowano zebranych także o planowanym zlocie światowym, który odbędzie się w dniach 1-7 lipca 2018 r. w Pradze. Do udziału w uroczystościach zlotowych zaproszonych obecnych przedstawicieli, w tym delegację z Polski.