Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce

Zgodnie z § 17 ust. 4 i 5 statutu ZTG „Sokół” w Polsce w piątek, 8 grudnia 2023 r. w Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) odbędzie się Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce.

Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce odbędzie się w Brodnicy w Ośrodku Sportu i Rekreacji na ul. Królowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica. Obrady Rady rozpoczną się o godz. 18.00 (pierwszy termin). Drugi termin wyznacza się na godz. 18.15. Do udziały w Radzie upoważnione są gniazda będące członkami ZTG „Sokół” w Polsce.

Program Zjazdu*:

 1. Powitanie delegatów i otwarcie obrad,
 2. Odśpiewanie hymnu „Sokoła”,
 3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta,
 4. Uchwalenie porządku obrad,
 5. Sprawozdania: a) prezesa b) skarbnika c) sekretarza generalnego d) komendanta PDS,
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie sprawozdań,
 7. XI Zlot Chrobrowski Sokolstwa Polskiego Brodnica 2025,
 8. XVII Wszechsokoli Zlot w Pradze 2024,
 9. Naczelna Komenda Polowych Drużyn Sokolich,
 10. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w tenisie stołowym,
 11. Podstawowa gimnastyka sokola,
 12. Przyjęcie nowych gniazd do ZTG „Sokół” w Polsce,
 13. Propozycje zmian w statucie,
 14. Wolne głosy i wnioski.

*Do dnia Zjazdu Rady istnieje możliwość uzupełnienia porządku obrad o punkty zgłoszone przez delegatów gniazd TG „Sokół”.