Zaplanuj sierpień – Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

Tradycyjnie w dniach 4-12 sierpnia organizowany jest Marsz Kadrówki. Od kilku lat w wigilę wymarszu, odbywają się nie tylko uroczystości na Wawelu, przemarsze i patriotyczne śpiewanie na Rynku Głównym, ale i  obok siedziby krakowskiego „Sokoła” odbywa się capstrzyk sokołów i strzelców, dla uczczenia pamięci Członków obu tych organizacji, którzy zbrojnie przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wymarsz w dniu 6 sierpnia o świcie poprzedza, już od południa w dniu 4 sierpnia, zgrupowanie na Oleandrach w Krakowie – wspaniały czas na integrację przed Marszem i zwiedzanie miasta. Warto, by sokoli wykorzystali dni 4-12 sierpnia do poznania się do strzelcami, a wielu – do poznania się między sobą. Nic tak nie zbliża i nie buduje więzi jak wspólne przeżycia i wspólny trud.

W Marszu uczestniczyć można w plutonie cywilnym lub w plutonach mundurowych. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie z pełnoletnim opiekunem (może być jeden dla kilku osób). Sokoli (i sokolice! – Druhny maszerowały w zeszłym roku i to w mundurach) zamierzający uczestniczyć w Marszu zgłaszają się do 04 lipca 2013 na adres sekretarz@sokolstwo.pl

Realny koszt uczestnictwa wynosi ponad 450,00 zł. za osobę, to jednak za udział w Marszu opłatą będzie zaledwie 170,00 zł. Stało się to możliwie dzięki wsparciu finansowemu, jakiego, dzięki staraniom podjętym już jesienią ubiegłego roku przez Komendę Marszu, udzieliły instytucje państwowe, samorządowe oraz sponsorzy prywatni.

Koszt uczestnictwa obejmuje:

  • pełne wyżywienie (dwa posiłki podawane w naczyniach jednorazowych: śniadanie i ciepłą obiadokolację, woda mineralna na trasie, wyprowiantowanie rozpoczyna się od obiadu 5 sierpnia i kończy na śniadaniu i prowiancie 12 sierpnia oraz posiłku po zakończeniu uroczystości marszowych w Kielcach),
  • zakwaterowanie (w dniach 4-6 sierpnia w schronisku PTSM w Krakowie, w dniach 6-12 sierpnia na trasie Marszu w salach szkolnych lub ogrodzonym terenie przyszkolnym – pole namiotowe; 12/13 w internacie szkolnym w Kielcach. Wyjątkiem jest biwak w Chojnach nad Nidą w dniach 9-11 sierpnia, w związku z którym należy zabrać ze sobą namioty. Uczestnicy zabierają także ze sobą śpiwory i karimaty),
  • pełne ubezpieczenie,
  • transport bagaży na trasie Marszu przez wynajęte w tym celu samochody ciężarowe,
  • pamiątki marszowe i materiały szkoleniowe (mapy, śpiewnik, informator, Kalendarz piłsudczyka, znaczki, identyfikatory itp.),
  • pełna obsługa medyczna,
  • zabezpieczenie sanitarne (toalety, beczkowóz z wodą zdatną do mycia w miejscach zakwaterowania na biwaku w Chojnach nad Nidą),
  • środki czystości w miejscach zakwaterowania, wynajem basenu w Sitkówce Nowinach itp.