Wystawa o Sokolstwie Amerykańskim w Sejmie RP!

W dniu 5 grudnia 2012 została otwarta w gmachu Sejmu RP wystawa „125 lat Sokoła Polskiego w USA”, zorganizowana z inicjatywy Pani Poseł Joanny Fabisiak. W otwarciu dokonanym przez Panią Poseł wzięli udział przedstawiciele Sejmu RP, ambasady USA, Prezes Wspólnoty Polskiej Longin Komołowski, a przede wszystkim Prezes Sokoła amerykańskiego dh Timothy L. Kuzma, dh David J. Motak, dyrektor ds. kontaktów PFA i wydawca „Sokoła Polskiego”. Było też czterech druhów z Zarządu Związku pod przewodnictwem Prezesa ZTGSwP. Po otwarciu wystawy, odbyła się w siedzibie Wspólnoty Konferencja nt. historii, programu wychowawczego i zbiorów muzealnych Sokoła w USA. Druhom zza Oceanu, gratulujemy tak wielu lat wspaniałej, nieprzerwanej działalności!