Uchwała zarządu ZTG „Sokół” w Polsce w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy rzezi wołyńskiej

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce postanowił przyjąć okolicznościową uchwałę w sprawie upamiętnienia wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej. Treść uchwały publikujemy w całości poniżej.

Uchwała w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy rzezi wołyńskiej

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 80. rocznicę uroczyście upamiętnia wszystkie ofiary rzezi wołyńskiej.

Ludobójstwo na Polakach w latach 1943-1944 było aktem świadomie zaplanowanym i konsekwentnie przeprowadzonym przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Zbrodnia ta pochłonęła tysiące istnień ludzkich, w tym mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Ofiarami mordów byli w przeważającej części Polacy, ale także przedstawiciele innych mniejszości zamieszkujących Wołyń i Małopolskę Wschodnią. Do dzisiaj wydarzenia te pozostają krwawiącą raną Polski, która nie doczekała się stosownego upamiętnienia.

Związek wyraża oczekiwanie, że wszystkie ofiary zostaną odnalezione i pochowane zgodnie z wyznawaną wiarą, a sprawcy ujawnieni, ukarani i publicznie napiętnowani. Równocześnie zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim przejawom obecności w polskiej przestrzeni publicznej symboli i ideologii, która doprowadziła do tragedii tysięcy polskich rodzin.

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce zachęca wszystkich Polaków i członków gniazd sokolich do upamiętniania tej niewyobrażalnej tragedii tysięcy niewinnych ofiar we wtorek, 11 lipca 2023 r., tj. w 80. rocznicę kulminacji ludobójstwa na naszych rodakach.

Zarząd ZTG „Sokół” w Polsce

Warszawa, 9 lipca 2023 r.