Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie organizuje wyjazd na XV Wszechsokoli Zlot w Pradze 2012!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie podjęło się organizacji naszego uczestnictwa w XV Wszechsokolskim Zlocie do Pragi 2012. Wyjazd nastąpi z Gniewkowa autokarem. Każdy indywidualnie musi mieć swoje ubezpieczenie. Osoby poniżej 18 lat muszą mieć swojego indywidualnego prawnego opiekuna. Są jeszcze wolne miejsca. Koszt jednego uczestnika wynosi 530 złotych bez wyżywienia.
Koszt stanowi: opłatę wpisowego na Zlot przejazd autokarem, noclegi w warunkach internatowych, domu studenta lub schroniskowych. Kto chciałby z członków „Sokoła” wziąć udział w Zlocie proszony o jak najszybsze zapisanie wraz
z opłatą u Druhów Grzegorza Świtały i Marka Jasińskiego.
KONTAKT:
Marek Jasiński
marek.jasinski1@wp.pl
603 224 626