Sokół-Lublin przed kolejnym skokiem.

Zbliżają się ku końcowi pracowite obozy TG „Sokół” w Lublinie – w tym roku zlokalizowane na terenia ośrodka biathlonowego Wojsko Polskie – Kościelisko w Kirach, kilka kilometrów od centrum Zakopanego.

Przy udziale Wiceprezesa Związku, Prezesa gniazda lubelskiego dha Tomasza Stańko i członka Zarządu Związku, dh Piotra Mazura, ponad pół setki uczestników, z sekcji ogólnych i Drużyn Polowych Sokoła wykorzystało bardzo dobrze możliwości jakie stwarzał ośrodek i jego sasiedztwo – Tatrzański Park Narodowy. W ostatnich dniach temperatura w słońcu zbliżała się do 50 stopni, a w cieniu śmiało przekraczała 30’C, a mimo to, wszyscy uczestnicy nie marnowali czasu w bezczynności. Korzystano z tras, boisk, strzelnic, odbywały się zawody, ogniska, gry i różne ciekawe zajęcia.

Duże zainteresowanie, w tym nawet maluchów, a szczególnie druhen, wzbudziły zajęcia z trenerami Polskiego Systemu Walki Wręcz HALLER, który stanie się najprawdopodobniej modelowym systemem szkolenia w Związku, ze względu na całościowe podejście do zagadnień jakie ma rozwiązywać system walki wręcz i duże analogie z systemem gimnastyki sokolej. Miła jest też zbieżność uznania jakie Twórcy Systemu okazali, pochodzącemu z patriotycznego krakowskiego rodu, generałowi broni, Józefowi Hallerowi von Hallenburg – patronowi pierwszego reaktywowanego po wojnie gniazda sokolego – Towarzystwa Gimnastycznego Sokół-Macierz w Warszawie im. Gen. Józefa Hallera.

Relacje kadry obozów z podopiecznymi można określić jako prawdziwie sokole – wszyscy są druhami jednego sokolego braterstwa, gdzie bezpośredniość i minimum konwenansów, nie szkodzi wzajemnemu szacunkowi i koniecznej hierarchii. Tej serdecznej sokolej atmosfery mieli też okazji doświadczyć Goście obozów, Druhowie Gniazda Zakopane (właściwi Gospodarze sokolego Podtatrza) oraz członkowie Zarządu Związku, którzy wykorzystali czas odwiedzin również na omówienie bieżących problemów pracy sokolej.

A oto link do strony Twórców Systemu HALLER: http://psww.com.pl/psww-haller-na-obozie-wakacyjnym-towarzystwa-gimnastycznego-sokol/