Najbliższe plany „Sokoła”

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Polsce.

Omówiono m.in. przygotowania do letniego okresu szkoleniowego (obozy sportowe, obozy surwiwalowe, obozy Polowych Drużyn Sokolich, obóz górski,  Marsz Szlakem Pierwszej Kompanii Kadrowej) oraz formy udziału Związku w centralnych obchodach 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej. Podjęto uchwały o zawarciu umów o współpracy z polskim klubem sportowym „Pogoń” ze Lwowa i Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

Zarząd zdecydował o wykonaniu Sztandaru Związku na wzór oryginalnego przedwojennego egzemplarza eksponowanego w Muzeum Sportu w Warszawie. Osoby mające chęć zostać współfundatorami Sztandaru Związku mogą kontaktować się z druhem dr Stanisławem Markiem, Naczelnikiem Wyszkolenia Sokolego Związku pod adresem poczty elektronicznej smm@vp.pl

Towarzystwa sokole (należące do Związku jak i pozazwiązkowe), które chciałby wysłać swoich młodych członków na letnie obozy sokole, proszone są o kontakt z koordynującym przygotowania gniazdem lubelskim – adres: tgsokol@tgsokol.lublin.pl

Kolejne posiedzenia Zarządu zostały wyznaczone na dni 10 maja 2014 i 14 czerwca 2014, w Warszawie. Początek obrad o godzinie 12:00.