Miejsce aktywności, rozwoju, zachowania żywego dziedzictwa kulturowego Sokolstwa Polskiego

Rozpoczęły się prace związane z utworzeniem Narodowego Centrum Sokolstwa. Powstaje ono w mieście sportu i kultury u podnóża skalistych Tatr, nieopodal Centralnego Ośrodka Sportu, w samym centrum zimowej stolicy polski – w Zakopanem.

Nowy obiekt nawiązywać będzie do historycznej działalności przedwojennych Sokolni mających za zadanie animować lokalną społeczność w obszarze kultury i sportu, zlokalizowanych w wielu polskich miastach i wsiach. Historyczne Sokolnie często działały jako jedyne miejsca aktywności mieszkańców w swoich regionach. Inwestycja ta jest kluczowym krokiem do odbudowy i rozwoju obchodzącego w tym roku 156 lat istnienia Sokolstwa Polskiego.

Jednym z celów działania jest budowanie szerokiego porozumienia pomiędzy gniazdami „Sokoła” na różnych płaszczyznach (infrastrukturalnej, know-how, dziedzictwa sokołów i sokolic). TG “Sokół” Gniazdo w Zakopanem wspólnie z partnerami: Fundacją Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, Centrum Archiwistyki Społecznej oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP) zajmą się procesem sieciowania, usprawnieniem transferu wiedzy – wymiany informacji pomiędzy oddziałami „Sokoła” w Polsce, zgromadzą informacje i materiały archiwalne na temat organizacji, odnajdą najstarszych członków i członkinie sokołów oraz zbiorą ich historie, by potem zarchiwizować najbardziej cenne materiały na platformie Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA) na portalu Zbioryspoleczne.pl.

Zachęcamy wszystkie sokolice, sokołów i nie tylko do zapoznania się ze szczegółami i wzięcia udziału w inicjatywie. Projekt pod nazwą “TG Sokół Zakopane Lider Zmiany. Miejsce Społecznej Aktywności” dofinansowany został ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Gniazda zainteresowane szczegółami lub włączeniem się do projektu mogą wysyłać e-mail na adres: fundacja@arts-fun.pl lub sokol.archiwizacja@gmail.com. Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem tel. 737 44 33 95.

Patrycja Rogulska