„Falcon 2023” w Zaklinowie, czyli kurs dowódców PDS!

Od 4 do 6 sierpnia 2023 trwał będzie certyfikowany kurs dowódców Polowych Drużyn Sokoła! Szkolenie obejmie szereg zagadnień związanych z dowodzeniem drużynami na różnych płaszczyznach. Organizatorem szkolenia jest druh Adam Burdzy, Komendant Główny PDS.

Celem obozu jest przygotowanie przyszłych dowódców PDS, ich zastępców oraz wszystkich tych, którzy mają w planach założenie Polowej Drużyny Sokoła. Szkolenia obejmować będą elementy dowodzenia i kształcenia kadr. W szkoleniu wziąć mogą udział maksymalnie trzy osoby z jednego gniazda. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Informacje dla uczestników:

– budynek z oknami (dawna szkoła) woda, WC. Zakwaterowanie przed szkołą – trawa (namiot) lub w szkole. Od uczestników wymaga się zabrania karimaty, materaca i śpiworu,
– prowiant należy zapewnić we własnym zakresie. Na miejscu będzie możliwość przygotowania ciepłych posiłków,
– dojazd we własnym zakresie,
– obowiązuje własne umundurowanie zgodne z &1 i &2 Regulaminu PDS,
– szkolenie jest bezpłatne (opłata obejmuje jedynie strzelanie).

Pytania oraz rejestracja pod adresem: komendapds@gmail.com lub poprzez profil Facebook Komendy Głównej PDS.

Adm Burdzy
Komendant Główny PDS