Zarządu Związku – 5 kwietnia 2014

Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, dh Antoni Belina-Brzozowski, zwołał na dzień 5 kwietnia 2014, na godzinę 12:00 w Warszawie kolejne posiedzenie Zarządu Związku.

Przedmiotem obrad tego posiedzenie, poza zwykłymi rutynowymi punktami, bedzie udział Związku w tegorocznych obchodach 100-lecia Czynu Niepodległościowego, udział Gniazd związkowych w obchodach 120-lecia Gniazda Zakopane, wnioski do programu Związku na lata 2014-2017 w kontekście 150-lecia Sokolstwa Polskiego, propozycje procedur umożliwiających powrót do Związku towarzystw sokolich będących aktualnie poza Związkiem oraz kooptacja członków Zarządu m.in. z powodu śmierci ś.p. Druha Józefa Wójtowicza.