XX JUBILEUSZOWY Ogólnopolski „BIEG SOKOŁA” im. Jana Pawła II w Bukownicy 17 czerwca 2012

„W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”

REGULAMIN XX „Biegu Sokoła” w Bukownicy

I CEL
Promocja Miasta i Gminy Grabów nad Prosną i Powiatu Ostrzeszowskiego
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy podnoszenia sprawności fizycznej oraz rekreacji masowej w środowisku wiejskim. Propagowanie abstynencji oraz zdrowego stylu życia.

Obchody 90-lecia założenia gniazda T.G. „Sokół” w Bukownicy.

II ORGANIZATORZY
1.Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
2.Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukownicy
3.Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
4.Szkoła Podstawowa w Bukownicy

III TERMIN I MIEJSCE
17 czerwca 2012 NIEDZIELA start godz.1100 Stadion „SOKOŁA”w Bukownicy
Zgłoszenia pisemne przyjmujemy do dnia10 czerwca 2012,
telefoniczne od 01.06 do 10.06 2012 w godz.21:00 – 22:00
lub e-mail : jezewski_g@poczta.onet.pl
(dla zgłaszających się w terminie organizatorzy przewidują pamiątkowe medale)
Zgłoszenia prosimy kierować na następujący adres:
p.Jan Ambroży
BUKOWNICA 64
63-520 Grabów n/Prosną
tel.062 730 72 04

IV BIEG GŁÓWNY
Bieg główny – 10 km – asfalt – start godz.1100
– kategorie wiekowe
kobiety :16 – 35 lat/ 35 + lat
mężczyźni:16 – 19 lat/ 20 – 29 lat/ 30 – 39 lat 40 – 49 lat/ 50 – 59 lat/ 60 – 69 lat 70+ lat
Nagrody:
klasyfikacja generalna:
dla kobiet dla mężczyzn)
I m. – 300 zł I m. – 300 zł
II m. – 250 zł II m. – 250 zł
III m. – 200 zł III m. – 200 zł
klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
– od I- V miejsca w kat. wiekowych nagrody rzeczowe za równowartość odpowiednio:
70 zł, 60 zł, 50 zł, 40 zł, 30 zł
– nagrody rzeczowe w kategorii ”sprawni inaczej„
– nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników z powiatu Ostrzeszowskiego
– pamiątkowe medale dla uczestników kończących bieg główny.

Uwaga: w biegu głównym mają prawo startu zawodnicy pow. 16 lat.(do lat 18 ZGODA PISEMNA RODZICÓW lub OPIEKUNÓW)
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
Dla zawodników startujących 19-sty i 20-sty pamiątkowe patery.

„RUSZ CIAŁO – ROZJAŚNIJ UMYSŁ„

V OTWARTE BIEGI PRZEŁAJOWE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

Zgłoszenia do dnia 17.06.2012 godz. 10:00

Przyjęcie uczestników, zapisy 8:00 – 10:00
– 500 m dz. kl. I-II 10:30
– 500 m ch. kl. I-II 10:35
– 800 m dz. kl.III-IV 10:40
Uroczyste otwarcie zawodów 10:50
Bieg Główny (10 km) 11:00
– 800 m ch. kl.III-IV 11:10
– 1200 m dz. kl.V-VI 11:15
Bieg VIP-ów 12:00
– 1200 m ch. kl.V-VI 12:10
– 1500 m dz. I gimn.-IIIgimn. 12:20
– 2000 m ch. I gimn.-IIIgimn. 12:30
– 100 m dz./ch. bieg przedszkolaków 12:50
Dekoracje i zakończenie biegu 13:00 – 14:00

– za miejsca I-III medale i nagrody rzeczowe za miejsca IV i V nagrody rzeczowe
UWAGA: Bieg w danej kategorii odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 5 zawodników.
– klasyfikacja zespołowa o puchar dla najlepszej szkoły podstawowej Miasta i Gminy Grabów n/Prosną i prowadzona będzie w/g punktacji.
– Im.-20pkt.,IIm.-19pkt.,itd do XXm.-1pkt.
– Puchar dla najlepszego Gimnazjum Powiatu Ostrzeszowskiego.
– Puchar dla najlepszej Szkoły Podstawowej Powiatu Ostrzeszowskiego.

VI UWAGI OGÓLNE
– prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy z ważnym badaniem lekarskim – za bad. lekarskie odpowiadają kierownicy ekip, opiekunowie i rodzice.
– uczestnicy biegu głównego startują na własną odpowiedzialność.
– biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
– organizatorzy zapewniają posiłek + napoje dla zawodników biegu głównego.
– dla wszystkich pozostałych uczestników: napoje + pamiątkowe plakietki.

VII OPŁATA STARTOWA
Od uczestników biegu głównego pobiera się wpisowe w wys. 15 zł.

ODEBRANIE NR STARTOWEGO JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU

VIII ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO INTERPRETOWANIA I EWENTUALNYCH ZMIAN W NINIEJSZYM REGULAMINIE

IX PODCZAS TRWANIA XX BIEGU SOKOŁA ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY STRZELECKIE „DO ZŁOTEJ TARCZY SOKOŁA”

UWAGA:
Dekoracje zwycięzców w kat. szkolnych w trakcie trwania imprezy.
Zgłoszenia :
a) pisemne(do 10.06) na adres :
JAN AMBROŻY,
BUKOWNICA 64,
63-520 Grabów n/Prosną
woj. wielkopolskie
b) telefoniczne od 01.06 do 10.06 2012r.
w godz. 2100– 2200 tel.062 730-72-04
e-mail:jezewski_g@poczta.onet.pl
c) w dniu zawodów do godz. 1000

DO ZOBACZENIA NA TRASIE BIEGU!!!

„CZOŁEM”