Sokoli, a Sokół Honorowy Prymas Józef Kardynał Glemp – wspomnienie

 

Na wniosek Henryka Łady Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Inowrocławiu w 1990 r. podjęło uchwałę o nadaniu członkowstwa honorowego tego gniazda. 1 lipca 1990 r. podczas uroczystości 25 – lecia koronacji figurki Matki Boskiej w Sanktuarium w Markowicach, uczestniczący w tych uroczystościach Prymas Polski ks. Józef kard. Glemp otrzymał dyplom honorowego członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Inowrocławiu, który wręczył prezes Henryk Łada.

Dnia 10 listopada 1990 r. odbył się w Bydgoszczy – Fordonie pierwsze po zarejestrowaniu zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło 58 delegatów z 15 gniazd sokolich z całego kraju, wybrano władze Związku. Na wniosek niżej podpisanego podjęto jednomyślnie uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – Prymasowi Polski kardynałowi Józefowi Glempowi. Natomiast 23 lutego 1991 r. w rezydencji Prymasów Polski – pałacu arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej 17 / 19 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowego dyplomu honorowego członka Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Prymasowi Polski Józefowi Kardynałowi Glempowi z udziałem 33 sokołów. Dyplom wręczył prezes Zbigniew Okorski wspólnie z wiceprezesami Henrykiem Ładą, Adamem Grabiasem sekretarzem generalnym Andrzejem Boguckim – ubranym w oryginalną przedwojenną czamarę sokolą, oraz naczelniczką Wisławą Kaczmarczyk Noskiewicz. Po raz pierwszy w historii siedzibie arcybiskupów warszawskich w jej murach zabrzmiał hymn Sokoli – Ospały i gnuśny ten świat, odśpiewanych przez uczestników uroczystości. Po uroczystości Prymas oprowadził swoich gości po pałacu i ogrodzie, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcia. Sokolstwo Polskie w Ameryce – Polish Falcon of America też później nadało członkostwo honorowe Prymasowi Polski Józefowi Glempowi.

Sokoli uczestniczyli w licznych w kraju spotkaniach sportowych z Prymasem Józefem Kardynałem Glempem. Wymieniano korespondencję. Prymas Józef Kardynał Glemp objął Patronat Honorowy nad IX. Zlotem Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2000. Prymas Polski Józef Kardynał Glemp, Członek Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce podarował książkę z dedykacją: „Dziękując za pamięć podczas pielgrzymki na Jasną Górę 25 maja 2002 przesyłam całemu Związkowi Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z Bydgoszczy – Fordonu – serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo +Józef kard. Glemp Prymas Polski Członek Honorowy ZTG Sokół Warszawa 31, maja 2002” (W tym wpisie należy zwrócić uwagę, że sam Prymas osobiście wpisał w podpisie „Członek Honorowy ZTG Sokół” not. A. Bogucki). Dedykacja w książce: Prymas Polski Kardynał Józef Glemp Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 8 X 2001 r., red.: ks. Stanisław Urbański, Henryk Cz. Podolski, Warszawa 2002. Książka została przekazana w darze do Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Bydgoszczy.

Andrzej Bogucki

Bydgoszcz, 26.01.2013 r.