Przekazanie sztandaru Związku Sokołów Polskich

Zapraszamy do Muzeum Sportu i Turystyki na uroczystość poświęconą olimpijczykom pomordowanym w Katyniu. W czasie uroczystości odbędzie się przekazanie do muzeum sztandaru Związku Sokołów Polskich (w państwie Austriackim). W wydarzeniu weźmie udział członek Honorowy naszego Związku, Kardynał Józef Glemp Prymas Polski.
19 września o godz. 17
Uroczystość Pod Patronatem Honorowym ZTG „Sokół” w Polsce

Przekazanie sztandaru Związku Sokołów Polskich