Komunikat Zarządu Związku po posiedzeniu 19 stycznia 2013 r.

Zarząd Związku, mimo dużego mrozu i obfitych opadów śniegu, zebrał się w ilości mocno powyżej wymaganego, a nawet maksymalnego kworum i powtórzył po raz kolejny uchwały związane z nadzwyczajnym zjazdem Rady Związku w dniu 23 lutego 2013, dopełnienił innych statutowych formalności, a z przyjemnością objął patronat nad wartościową konferencją, poświęconą działalności organizacji społeczno-wychowawczych wśród młodzieży, organizowaną na UMCS przez stowarzyszenie „Studenci dla Rzeczypospolitej”.

 

Zarząd musiał też podjąć kilka innych – z konieczności obszernych uchwał – wobec obfitej korespondencji spoza Związku jaką są znów bombardowane Towarzystwa Związkowe. Większość problemów istniejących w wyobraźni autorów przesyłanych do nas listów, wynika nadal z nieumiejętności czytania ze zrozumieniem statutu Związku i równie nieumiejętnych prób naśladownictwa działania naszej organizacji. Zarząd nie może sobie niestety pozwolić w swoich uchwałach na obszerniejsze odnoszenie się długiej listy nadsyłanych nonsensów, stąd uchwały zawierają głównie wyjaśnienia kwestii formalno-statutowych.

 

Facsimile oryginałów uchwał Zarządu Związku – jak zawsze do pobrania w dziale „Informacje”.