Hołd Pamięci – Gloria Victis w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera w 150. lecie Powstania Styczniowego 1863 / 1864 złożyło w Łabiszynie
Hołd Pamięci – Gloria Victis płk. Kazimierzowi Mielęckiemu

W przed dzień 150. rocznicy rozpoczęcia Powstania Styczniowego 1863 / 1864 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera złożyło Hołd Pamięci płk. Kazimierzowi Mielęckiemu przed Jego grobem znajdującym się w rodowej kaplicy na cmentarzu w Łabiszynie . W mroźny i śnieżny dzień 21 stycznia 2013 r. Hołd Pamięci – Gloria Victis złożony przed grobem płk. Kazimierza Mielęckiego był wyrazem pamięci, czci i chwały oraz uznania przez Sokolstwo Polskie wszystkich powstańców i dowódców Powstania Styczniowego 1863/1864, walczących o Niepodległość Rzeczypospolitej, szczególnie poległym w boju, zakatowanym w carskich kazamatach i zesłanym katorożnikom na Syberię. 
Przed rodową kaplicą z grobem płk. Kazimierza Mielęckiego zebrały się delegacje patriotycznych organizacji. Swą obecnością uroczystość zaszczycił Jarosław Wenderlich członek honorowy Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, prezes TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon gen. Józefa Hallera w swoim przemówieniu zaznaczył zasługi dowódców i powstańców styczniowych i przedstawił biogram płk. Kazimierza Mielęckiego. Następnie Roman Krężel chorąży i Jerzy Boniecki, oddali sztandarem „Sokoła” Fordońskiego, zgodnie z ceremoniałem Sokolstwa Polskiego, Hołd Pamięci – Gloria Victis płk. Kazimierzowi Mielęckiemu, wszystkim dowódcom oddziałów powstańczych i powstańcom. Przed kaplicą zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości zaśpiewano hymn państwowy – Mazurka Dąbrowskiego.
Należy przypomnieć, że w 1963 r. w 100 lecie powstania styczniowego umieszczono na kaplicy grobowej pamiątkową białą tablicę marmurową. Na inskrypcji znajduje się następujący napis: „Tu spoczywa płk Kazimierz Mielęcki, naczelnik sił zbrojnych oddziału mazowieckiego, kaliskiego i wszystkich oddziałów z W. K. Poznańskiego przychodzących, dowódca w bitwach Powstania Styczniowego na Kujawach, ur. 1837r. w Karnie pod Wolsztynem, zmarłego w Mamliczu 8.7.1863 r. z ran odniesionych w bitwie pod Olszakiem. Bohaterowi – wieczna chwała”.
Edmund Callier o Kazimierzu Mielęckim napisał w 1866 r. książce wyd. w Poznaniu pt.: „Trzy ustępy z powstania polskiego”, „(…) nikt mu nie zaprzeczy wielu przymiotów bohaterskich, którym tylko zbywało się na dłuższym szeregu doświadczeń wojennych, aby z nich wyrósł wódz wszechstronnie wyrobiony i bohater na wieczną cześć i wdzięczność gnębionej ojczyzny zasługujący. Obywatel polski, właściciel dóbr w Kongresówce, syn zamożnych rodziców, mąż pięknej i młodej małżonki, ojciec małych dzieci, porzucił on wszystko, aby z letargu budzącą się ojczyznę do życia powołać, aby walczyć (…).”
Bohaterowie Sokolstwa Polskiego powstańcy styczniowi 1863 – 1864 włączyli się w organizację polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Sokoli lwowscy za wzór i prototyp „Sokoła nad Sokołami” stawiali sobie Mieczysława Romanowskiego żołnierza – poetę, który poległ w powstaniu styczniowym na polach Józefowa. Jednym z założycieli TG „Sokół w Lwowie w 1867 r. był powstaniec styczniowy z 1863 r. mjr Jan Żalplachta-Zapałowicz. Dowódcą, oddziału powstańców 1863 r. z Wielkopolski, który wkroczył do Królestwa Polskiego był płk. Edmund Callier (1833-1893), późniejszy członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu. Sokoli poznańscy posiadali jednolite umundurowanie tzw. „callierówki”, tzn. granatową czamarę. Wzorem był mundur popularnego przywódcy powstania styczniowego płk. Edmunda Calliera, aktywnego sokoła poznańskiego.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera zwraca się do władz państwowych i samorządowych i ludzi dobrej woli o uporządkowanie grobów, grobowca i dokonanie remontu kaplicy i odnowienie inskrypcji w Jubileuszowym Roku 150. Lecia Powstania Styczniowego.

Andrzej Bogucki