Aktualności

z życia Sokołów

Posiedzenie Zarządu Związku – 19 stycznia 2013 godz. 11:30.

Posiedzenie Zarządu Związku – 19 stycznia 2013 godz. 11:30.

Za nieco ponad tydzień ostatnie posiedzenie Zarządu przed zjazdem Rady 23 lutego 2013. Zarząd oceni przygotowania do obrad Rady i podejmie odpowiednie uchwały. Przewidywana jest ew. możliwość odbycia jeszcze jednego posiedzenia w dniu 2 lutego 2013 o stałej porze, również w siedzibie Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego. Członkowie Towarzystw Związkowych, którzy jeszcze nie mieli takiejWięcej oPosiedzenie Zarządu Związku – 19 stycznia 2013 godz. 11:30.[…]

Życzenia Świąteczne Prezesa Związku

Życzenia Świąteczne Prezesa Związku

Druhny, Druhowie,   Zbliżają się najpiękniejsze ze Świąt. Życzę Wam wszystkim wspaniałej świątecznej atmosfery, rodzinnego ciepła, spokoju, wytchnienia i czasu zatrzymanego w czasie. Czasu dla Was i Waszych Rodzin. Odłóżmy na te kilka dni codzienne sprawy i troski, zgromadźmy się w naszych domach wokół Tego, co i jako Dzieciątko i jako Król, jest Obecny, jużWięcej oŻyczenia Świąteczne Prezesa Związku[…]

APEL SOKOLSTWA POLSKIEGO – już 25 Towarzystw popiera apel!

APEL SOKOLSTWA POLSKIEGO – już 25 Towarzystw popiera apel!

APEL SOKOLSTWA POLSKIEGO o uhonorowanie udziału członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Powstaniu Wielkopolskim Apelujemy do Prezydenta Miasta Poznania i Radnych Rady Miasta Poznania, Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wszelkich organizacji zajmujących się kultywowaniem pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, o uhonorowanie wkładu działaczy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w powodzenie Powstania Wielkopolskiego, podczas uroczystości z okazji 94. rocznicy wybuchuWięcej oAPEL SOKOLSTWA POLSKIEGO – już 25 Towarzystw popiera apel![…]

Wystawa o Sokolstwie Amerykańskim w Sejmie RP!

Wystawa o Sokolstwie Amerykańskim w Sejmie RP!

W dniu 5 grudnia 2012 została otwarta w gmachu Sejmu RP wystawa „125 lat Sokoła Polskiego w USA”, zorganizowana z inicjatywy Pani Poseł Joanny Fabisiak. W otwarciu dokonanym przez Panią Poseł wzięli udział przedstawiciele Sejmu RP, ambasady USA, Prezes Wspólnoty Polskiej Longin Komołowski, a przede wszystkim Prezes Sokoła amerykańskiego dh Timothy L. Kuzma, dh DavidWięcej oWystawa o Sokolstwie Amerykańskim w Sejmie RP![…]

Posiedzenie Zarządu Związku 17 listopada 2012 r. – informacje

Posiedzenie Zarządu Związku 17 listopada 2012 r. – informacje

W minioną sobotę odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, które dokonało żądanej reasumpcji uchwał posiedzenia z 29.07.2012 oraz przyjęło uchwały dotyczące nowych zgłoszonych wniosków. Skany tekstów uchwał (w tym komunikatu z posiedzenia) oraz listy obecności są dostępne w zakładce „Informacje”. ZTGSokol  

„Przez hart ducha i ciała Polska powstała” – artykuł o Sokole w Bukownicy!

„Przez hart ducha i ciała Polska powstała” – artykuł o Sokole w Bukownicy!

W przeddzień święta niepodległości „ku pokrzepieniu serc” i przestrodze, aby wolności uzyskanej     11 listopada 1918 roku nie utracić i ją uszanować kieruje do Ciebie czytelniku te słowa.                    Art.7 Statutu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  Gniazdo w Bukownicy.                                   „Celem Towarzystwa jest podnoszenie dzielności duchowej i fizycznej społeczeństwa polskiego oraz wyrabianie w nim karności , spójności, ofiarności i odpowiedzialnościWięcej o„Przez hart ducha i ciała Polska powstała” – artykuł o Sokole w Bukownicy![…]

Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Polsce – zjazd 23 lutego 2013 godz.11:00 Muzeum Niepodległości

Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Polsce – zjazd 23 lutego 2013 godz.11:00 Muzeum Niepodległości

Komisja Statutowa wybrana na posiedzeniu Zarządu 29.07.2012, przez trzy miesiące,  nie podjęła prac celem opracowania projektu nowego statutu Związku. Uniemożliwia to wykonanie w terminie 08.12.2012 uchwały o zwołaniu w Warszawie nadzwyczajnego zjazdu Rady „celem zmiany władz i przyjęcia nowego statutu”. Zarząd Związku powołał 17.11.2012 nową Komisję Statutową, a projekt statutu ma zostać przedstawiony Zarządowi wWięcej oRada Związku Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Polsce – zjazd 23 lutego 2013 godz.11:00 Muzeum Niepodległości[…]

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie – wykład druha Damian Małeckiego

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie – wykład druha Damian Małeckiego

W ramach obchodów Święta Niepodległości w Lesznie 12 listopada 2012 r. w Centrum Kultury i Sztuki zostały zorganizowane przez miejscowe Towarzystwo wykłady historyczne, z których część II – Damian Małecki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie w latach 1902-2012 można obejrzeć poniżej. Zachęcamy! Pozostałe dwa wykłady dostępne na konie TG „Sokół” w Lesznie na facebooku cz.Więcej oTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie – wykład druha Damian Małeckiego[…]