Zgierz

20 03 1907 roku zalegalizowano Statut Towarzystwa Gimnastycznego w Zgierzu. Jednak bez nazwy ,,Sokół’’, ponieważ w zaborze rosyjskim , w którym znajdował się Zgierz używanie tej nazwy nie było dozwolone.

Towarzystwo otrzymało nazwę ,,Sokół’’ dopiero w dniu 29 listopada 1919 roku, po odzyskaniu niepodległości. Najpełniej działalność sportową rozwinął ,,Sokół ’’ w okresie międzywojennym, a zwłaszcza w latach trzydziestych, kiedy to prowadzone były obok piłki nożnej sekcja gimnastyczna, lekkoatletyczna, zapaśnicza , bokserska, tenisa stołowego a nawet szermiercza. ,,Sokół’’ był współorganizatorem powstania Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Był to największy klub w Zgierzu, liczył około 200 aktywnych sportowców.

Okres międzywojenny to wspaniały rozwój ,,Sokoła’’. Oprócz wszechstronnego życia sportowego, uprawianych różnych dyscyplin sportowych kładziono duży nacisk na sprawy wychowawcze, umiłowanie ojczyzny, dobrego wychowania, niesienia pomocy innym, nie mówiąc już o stronieniu od alkoholu i palenia tytoniu. Sokoli w swoich pięknych mundurach byli ozdobą wszelkich uroczystości tak państwowych jak i kościelnych. Organizowano ,,opłatki’’, wycieczki i majówki.

Wybuch II wojny światowej przerwał coraz prężniej rozwijającą się działalność sokolstwa polskiego, w tym również ,,Sokoła’’ zgierskiego.

Dążenie do przywrócenia na nowo wspaniałej niegdyś atmosfery sokolej sprawiło ,że 12 marca 1947 roku zebrało się ponad 40 członków i sympatyków przedwojennego ,,Sokoła’’ pragnących reaktywować Towarzystwo. Wyłoniona w tym celu delegacja w składzie: Wiktor Bryszewski, Ryszard Mamiński i Józef Rajski spotkała się jednak ze stanowczą odmową zarejestrowania przez ówczesne władze.

Dopiero z chwilą powstania ,,Solidarności’’ zrodziła się sprzyjająca atmosfera i w 1989 roku odbyły się dwa zebrania informacyjne w sprawie powołania ,,Sokoła’’

W dniu 9 lutego 1990 roku. został zatwierdzony statut zgierskiego ,,Sokoła’’ przez Łódzką Federację Sportu i Turystki, opracowany przez druha Józefa Rajskiego w oparciu o statut przedwojenny.

11 03 1990 roku podczas zebrania Komitetu Reaktywacyjnego dokonano wyboru I Zarządu.
Prezesem został Józef Rajski. Od 2000 roku funkcję tę pełni druh Kazimierz Głowacki
Zgierski ,,Sokół’’ zgodnie z tradycją i założeniami statutowymi nawiązuje do ,,Sokoła’’ przedwojennego i realizuje swoje statutowe cele, którymi są:

  • Szerzenie kultury fizycznej i duchowej wśród społeczeństwa polskiego w zgodzie z tradycją narodu polskiego.
  • Wzbudzanie wśród członków Towarzystwa poczucia narodowej i osobistej godności a także chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
  • Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi występującymi w środowiskach młodzieżowych.
  • Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu wychowanie młodego pokolenia ceniącego takie wartości jak rodzina i miłość do ojczyzny.

Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół’ swoją działalność opiera na systematycznym udziale razem z członkami w obchodach świąt państwowych i kościelnych (3 Maja, 11 Listopada, 1 i 17 Września, 15 Sierpnia). Czci pamięć 100 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców w Zgierzu w dniu 20 03 1942 roku. Co roku grupa Sokołów w umundurowaniu pełni wartę honorową przy Wielkanocnym Grobie Chrystusa w kościele św. Katarzyny a poczet sztandarowy bierze też udział w procesji Bożego Ciała.

W lokalu ,,Sokoła’’ odbywają się wieczornice z okazji świąt narodowych i kościelnych, w których biorą udział zaproszeni goście – przedstawiciele władz miasta Zgierza oraz spotkania z młodzieżą, na których przedstawiana jest historia i działalność Towarzystwa Gimnastycznego.

,, Sokół’’ od wielu lat organizuje liczne turnieje okolicznościowe w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej oraz mistrzostwa Zgierza dla młodzieży i dorosłych w tenisie stołowym. Siatkarze biorą udział w amatorskiej lidze organizowanej przez TKKF w Zgierzu, a tenisiści w wojewódzkiej lidze tenisa stołowego oraz Mistrzostwach Polski Towarzystw Gimnastycznych.

Swoją działalność sportową ,,Sokół’’ opiera na współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami zgierskimi (z Zespołem Szkół nr 1, Zgierskim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych oraz z Gimnazjum nr 3)

TG „Sokół” w Zgierzu na facebooku

www.sokolzgierz.pl

 

 

 

 Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce

Adres: ul. W. Broniewskiego 11/46 01-780 Warszawa

Konto bankowe: PEKAO SA 87 1240 1024 1111 0010 2139 4888