Bukownica

W Bukownicy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało w 1922 roku. Nasi Dziadkowie
i Ojcowie przez 17 lat pielęgnowali ideę „Sokoła”. Ćwiczyli Gimnastykę i organizowali wyścigi rowerowe. Pamiętali o świętach narodowych, szczególnie czczono święto 3 Maja poprzez uroczyste capstrzyki z orkiestrą i pochodniami. Organizowali życie kulturalne i sportowe we wsi. Cały czas przyznawali się do Polskości. W 1937 roku ufundowali sobie sztandar Towarzystwa, który na czerwonym tle ma znak sokoła w locie dźwigającego hantle i napis Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukownicy 1922-1937, a na tle kremowym wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w koronie otoczony hasłem „Królowo Korony Polskiej – módl się za nami”.Drzewiec zwieńczony jest mosiężnym odlewem sokoła z hantlami i rozwiniętymi skrzydłami. Sztandar ten cieszył się wolnością tylko 2 lata, do wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 1939r.

Nadeszły ciężkie czasy II wojny światowej, a później rządy komunistyczne i zakaz legalnej działalności. Sztandar ocalał dzięki druhowi Idziemu Duszyńskiemu i druhowi Antoniemu Działkowi (ostatni prezes przed wojną), którzy ryzykując wiele, ze względu na represyjne działania ówczesnych władz zdołali w ukryciu przechować go do roku 1992, kiedy to na uroczystej akademii wiejskiej sztandar został przekazany młodemu pokoleniu wsi Bukownica.

Od tego czasu dla „Sokoła” zaczęła się dobra passa. Odbył się I Ogólnopolski Bieg „Sokoła”, który w latach następnych na stałe wpisał się do kalendarza imprez sportowych. Po ponownej rejestracji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w marcu 1995 roku (duży udział druha Mariana Janickiego i burmistrza Grabowa pana Stanisława Ofierskiego) „Sokół” rozwinął swoje skrzydła.

Oprócz biegów uprawia się kolarstwo (Wyścigi Rowerowe Górali), tenis stołowy, aerobik, gimnastykę, strzelectwo. „Sokół” pielęgnuje swoją działalność patriotyczną . Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” stale współpracuje ze Szkołą Podstawową, Kółkiem Rolniczym, OSP, KGW i oczywiście z LZS w Bukownicy.

Historyczny sztandar z 1937 roku, dzięki któremu w 1992r. odrodził się „Sokół” w Bukownicy uległ niestety nieodwracalnemu uszkodzeniu i dlatego w dniu 3 maja 2002 r. został poświęcony
i wręczony „sokołom” z Bukownicy nowy sztandar T.G. „Sokół”. W dniu 25 maja 2002 r. w czasie pielgrzymki „Sokolstwa Polskiego” stary sztandar został w sposób uroczysty przekazany do zbiorów Jasnogórskich. Od tego czasu „sokoli” z Bukownicy co roku pielgrzymują na Jasną Górę razem z Pielgrzymką Biegową Ostrzeszów – Częstochowa.

T.G. „Sokół” Bukownica jest członkiem Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
i aktywnie uczestniczy w życiu związku. M. in brał udział w IX Zlocie Sokolstwa Polskiego
w 2000 roku i X Zlocie w Bydgoszczy 2006 roku. Do tej pory odbyło się 19 Ogólnopolskich Biegów „Sokoła” w Bukownicy (od 2005 r. bieg przyjął imię Jana Pawła II) oraz 14 Wyścigów Rowerowych „Górali” w Bukownicy. Organizuje się rajdy rowerowe, pokazy gimnastyczne, strzelanie do Złotej Tarczy „Sokoła”, prowadzi się działalność kulturalną (w 2004 roku wydano płytę pt .Polskie Kolędowanie”). Walne Zebranie w dniu 25.03.2006r. podjęło uchwałę, że T.G. „Sokół” Bukownica przyjęło imię Jana Pawła II.

Na dzień 04.02.2012r. nasze Towarzystwo liczy 41 druhen i druhów oraz 3 członków honorowych. Patronatem obejmuje grupę dziecięcą (gimnastyka artystyczna z wykorzystaniem „hula – hop”) „Zakręceni”, którą prowadzi Pani mgr Aleksandra Kędzia. Zespół ten działa przy Szkole Podstawowej w Bukownicy. Piszą się nowe karty historii…

Towarzystwo jest zarejestrowane w krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS: 0000047642. Data rejestracji 20.11.2001r. Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Aktualny Zarząd T.G. „Sokół” w Bukownicy:
Prezes – Jan Ambroży
Z-ca Prezesa – Ryszard Biel
Naczelnik – Jan Domagała
Skarbnik – Andrzej Missalla
Sekretarz – Lucyna Jurkiewicz
Członek zarządu – Marian Świtoń

KONTAKT:
Prezes Jan Ambroży tel. 62 730 72 04
e-mail: janambrozy@o2.pl

Dotychczasowi zwycięzcy XIX BIEGÓW SOKOŁA W BUKOWNICYZwiązek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce

Adres: ul. W. Broniewskiego 11/46 01-780 Warszawa

Konto bankowe: PEKAO SA 87 1240 1024 1111 0010 2139 4888