Perkowo

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Perkowie powstało 6 marca 1923 r. Poświęcenie sztandaru Sokołów z Perkowa miało miejsce 24 sierpnia 1924., sztandar został wykonany przez Martę Szymańską, ówczesną mieszkankę Perkowa. Po wybuchu II wojny światowej podobnie jak inne organizacje „Sokół” zostało rozwiązany. Sztandar udało się zachować. Do czasów obecnych prawie, nikt nie pamiętał o istnieniu takiej organizacji w Perkowie. Nie doszło też do odtworzenia „Sokoła” po 1990 r., kiedy to reaktywowało się wiele innych gniazd sokolich w całej Polsce. Pomysł ponownego utworzenia „Sokoła” w Perkowie zrodził się w 89. rocznicę jego powstania.

Dnia 14 lutego 2012 roku znaleziono sztandar, który przechowywany był u państwa Leśniczaków w Perkowie. Okazało się, że taki zabytek jakim jest sztandar, który należał do nieistniejącej już organizacji, musi zostać zdeponowany w urzędzie. Znalazła się grupa perkowian, którzy postanowili zachować sztandar. Warunkiem było jednak reaktywowanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Perkowie. Pomysł spotkał się z ogromną akceptacją mieszkańców wioski.

Powołano zarząd a do „Sokoła” zapisało się ponad 40 osób. W tej grupie jest też wielu przedstawicieli młodszego pokolenia, co jest bardzo obiecujące na przyszłość. O dużym zaangażowaniu świadczy fakt, że wszyscy nabyli charakterystyczne czapki.

„Co ja­kiś czas życie za­tacza koło, pew­ne his­to­rie się pow­tarzają, a zdarze­nia i uczu­cia wra­cają” Nie inaczej jest dziś, 30 czerwca. W ten słoneczny dzień mieliśmy zaszczyt być świadkami wydarzenia, które złotymi zgłoskami zostaną zapisane w dziejach Perkowa. A wszystko zaczęło się od przeczytania w Kurierze Przemęckim o sztandarze radomierskim oraz o tym, że to w Perkowie było jedno z najstarszych gniazd sokolich na tych terenach. Idąc tym tropem Adam Skorupinski znalazł w internecie „Orędownik na Powiat Wolsztyński” z dnia 29 sierpnia 1924 roku. W artykule opisane zostało poświęcenie sztandaru Sokołów z Perkowa w dniu 24 sierpnia 1924. Piękne słowa w tym podniosłym wydarzeniu przekazał wówczas zebranym ks. probobszcz Zalewski: ” Sztandar to symbol zgody i jedności, pod tym sztandarem pracujcie zgodnie, jednomyślnie w jednym kierunku, ku służeniu Bogu i Ojczyźnie”. I tak wszystko się zaczęło, bo skoro sztandar był w Perkowie, musiał on być po dzień dzisiejszy.

Intensywne poszukiwania owego sztandaru rozpoczął Adam Skorupiński , a wspomagał go w tym Janusz Kokornaczyk. Po entuzjastysznym i pełnym zapału początku poszukiwań przyszły chwile zwątpienia, ale jak wiadomo cierpliwość jest gorzka, ale ma słodkie owoce. Tym owocem była uroczystość przekazania przedwojennego Sztandaru „Sokoła” z 30 czerwca 2012 r. I tak po wędrówkach od domu do domu ku uciesze wszystkich w to zaangażowanych – Sztandar został znaleziony 14 lutego 2012 r. w domu państwa Leśniczaków.

KONTAKT:
Adam Skorupiński tel. 601996610
e-mail: asnet5@o2.plZwiązek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce

Adres: ul. W. Broniewskiego 11/46 01-780 Warszawa

Konto bankowe: PEKAO SA 87 1240 1024 1111 0010 2139 4888