Błękitna Armia 14 lipca 1918

24 lipca 2012

Sokoli mieli niebagatelny udział w obronie II RP przed najazdem bolszewickim. Szczególne znaczenie dla Polski miało powstanie Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Błękitna Armia(nazwa od koloru mundurów) została utworzona na Zachodzie z polskich ochotników przybyłych w dużej liczbie ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Kanady, Brazylii oraz polskich jeńców wojennych przebywających w obozach, wśród których tworzono gniazda „Sokoła”. Do grudnia 1918 r. udało się sformować trzy dywizje pod dowództwem gen. Józefa Hallera (wcześniej komendanta Polowych Drużyn Sokolich). Do kwietnia 1919 r. Armia Hallera liczyła około 70 tys. żołnierzy, stanowiąc najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną część tworzącego się Wojska Polskiego. Swoją wartość udowodniła w czasie wojny polsko-bolszewickiej  – były to najbardziej bitne oddziały Armii PolskiejZwiązek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce

Adres: ul. W. Broniewskiego 11/46 01-780 Warszawa

Konto bankowe: PEKAO SA 87 1240 1024 1111 0010 2139 4888