Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa zorganizowana 25 maja 2012 r. przez koło naukowe historyków studentów UJ w Krakowie

28 czerwca 2012

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
„NA DRODZE DO WIELKIEJ POLSKI”

Damian Małecki
Organizator: Koło naukowe historyków studentów UJ w Krakowie.
Kraków, 25 maja 2012.
Zdjęcia: Stanisław Papież i Krzysztof Monticelli
Montaż: RobertZwiązek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce

Adres: ul. W. Broniewskiego 11/46 01-780 Warszawa

Konto bankowe: PEKAO SA 87 1240 1024 1111 0010 2139 4888