Aktualności

z życia Sokołów

Nominacje w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn  Sokolich!

Nominacje w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich!

W związku z koniecznością usprawnienia działań Polowych Drużyn Sokoła Komendant Główny Polowych Drużyn Sokoła druh Marek Kasperski powołał sztab w skład którego weszli druh Mateusz Derylak, jako pierwszy zastępca oraz druh Wojciech Mielniczenko, jako drugi zastępca komendanta głównego. Wręczenie nominacji zostało zaplanowane na drugą połowę stycznia 2020 r. podczas zjazdu Rady ZTG „Sokół” w Warszawie.

Czytaj więcej O tej wersjiNominacje w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich!